Wave

PROJECTS

Tesla Medical je v současné době hlavním řešitelem několika projektů.

PRAŽSKÝ VOUCHER
logo2.PNG
logo1.PNG
TECH ART VOUCHER
  • V roce 2020 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt "Návrh řešení neurostimulátoru pro domácí použití" v Praze za účelem návrhu možného řešení neurostimulačního přístroje pro domácí použití. Očekávaným výstupem je návrh optimalizace HW řešení a návrh SW řešení pro použití neurostimulátoru v domácím prostředí přímo pacientem. Projekt "Návrh řešení neurostimulátoru pro domácí použití" spolufinancován Evropskou unií.

 

  • V roce 2020 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt "Fokusování stimulačního impulsu" v Praze za účelem návrhu hledání optimálního místa pro aplikování stimulace na těle pacienta. Očekávaným výstupem je návrh elektronického řešení pro vyhledávání optimálního místa v blízkosti nervu pro aplikování neuromodulační léčby. Projekt "Fokusování stimulačního impulsu" spolufinancován Evropskou unií.

  • V roce 2021 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes čtvrtou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt "Automatické přepínání stimulačních elektrod" v Praze za účelem návrhu řešení pro přepínání mezi jednotlivými stimulačními ploškami elektrody. Očekávaným výstupem je návrh optimalizace HW řešení a návrh SW řešení pro intuitivnější použití neurostimulátoru z pohledu uživatele a zvýšení bezpečnosti a účinnosti zdravotnického prostředku. Projekt " Automatické přepínání stimulačních elektrod " spolufinancován Evropskou unií.

logo_jpg_edited.jpg
  • V rámci programu Podpora a podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 byl spolufinancován projekt dotačního titulu – TechArt voucher. Podpora byla mířena na projekt řešení ergonomie použití neurostimulačního přístroje s názvem – „Řešení inkontinence pro domácí použití“. Výstupem projektu byla optimalizace konstrukčního řešení jednotlivých částí neurostimulátoru s ohledem na ergonomii použití.

INOVAČNÍ VOUCHER
logo4.PNG
logo3.PNG
PROOF OF CONCEPT
logo4.PNG
logo3.PNG
APLIKACE
logo4.PNG
logo3.PNG