Wave

Vouchers

PRAŽSKÝ VOUCHER
  • V roce 2020 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt "Návrh řešení neurostimulátoru pro domácí použití" v Praze za účelem návrhu možného řešení neurostimulačního přístroje pro domácí použití. Očekávaným výstupem je návrh optimalizace HW řešení a návrh SW řešení pro použití neurostimulátoru v domácím prostředí přímo pacientem. Projekt "Návrh řešení neurostimulátoru pro domácí použití" spolufinancován Evropskou unií.

 

  • V roce 2020 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt "Fokusování stimulačního impulsu" v Praze za účelem návrhu hledání optimálního místa pro aplikování stimulace na těle pacienta. Očekávaným výstupem je návrh elektronického řešení pro vyhledávání optimálního místa v blízkosti nervu pro aplikování neuromodulační léčby. Projekt "Fokusování stimulačního impulsu" spolufinancován Evropskou unií.

INOVAČNÍ VOUCHER

Contact

TESLA MEDICAL s.r.o.

Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava, 709 00, Czech Republic

VAT: CZ03173925

info@tesla-medical.com

© 2020 TESLA MEDICAL