Glass Buildings

Chcete Vašim pacientkám nabídnout možnost neuromodulační léčby?

V této studii se porovnává bezpečnost léku Vesicare oproti zařízení URIS, u kterého očekáváme prokázání výrazně vyšší bezpečnosti než u standardní farmakoterapii.


Nervový stimulátor URIS I je zdravotnický prostředek s CE označením, který byl navržen pro domácí použití u pacientek s OAB a přidruženými příznaky, jako jsou frekvence, nykturie, urgence a urgentní inkontinence.

 
Nervový stimulátor URIS I léčí symptomy OAB pomocí metody neinvazivní elektrické transkutánní neuromodulace. Jedná se o bezbolestnou a bezpečnou metodu bez závážných vedlejších účinků, přičemž byla prokázána její účinnost u 80% pacientů, u kterých selhala předchozí farmakoterapie a u kterých bylo dosaženo redukce počtu symptomů v průměru o 90% .

Jaká je koncepce post-marketingového klinického sledování?

Jedná se o klinické sledování se dvěma rameny:

  1. denní domácí léčba Transkutánní elektrickou neuromodulací (eTNM) pomocí nervového stimulátoru URIS I (Tesla Medical) 

  2. solifenacin-sukcinát (Vesicare®, Astellas Pharma) 5 mg denně 

 
Jaké pacientky hledáme? 

  • Ženy ve věku 18 let a více 

  • Pacientky s diagnózou OAB nebo smíšené inkontinence, v níž převažují symptomy OAB trvající minimálně 6 měsíců 

  • Pacientky bez jakékoliv předchozí léčby OAB - pacientka nebyla léčena pro symptomy OAB, a to jakoukoliv metodou (včetně farmakoterapie anticholinergiky a / nebo beta 3 mimetiky, jakéhokoliv druhu elektrostimulace, intravezikální injekcí botulotoxinu atd.), s výjimkou cvičení svalstva pánevního dna / tréninku močového měchýře 

  • Pacientky, které jsou schopny porozumět formuláři informovaného souhlasu (IS) a podepsat jej 

  • Pacientky, které souhlasí s tím, že se budou dostavovat na kontrolní vyšetření a jsou ochotny úplně a přesně vyplňovat mikční deníky a dotazníky a jsou ochotny podstoupit požadované vyšetření a testy 

  • Pacientky souhlasí s tím, že od screeningu až po závěrečnou návštěvu klinického sledování, se nebudou účastnit žádné jiné studie

Pro další informace prosím vyplňte následující formulář:

Děkujeme za odeslání, budeme Vás kontaktovat...